Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζουν την Τετάρτη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δυο συνεδριάσεις οργάνων του Δήμου Αλεξάνδρειας θα γίνουν την τρέχουσα εβδομάδα.
Την Τετάρτη στις 14.30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη (“Έξοδα παράστασης Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου”) ενώ λίγη ώρα νωρίτερα, στις 13.00, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της εταιρίας «ΛΑΧΑΝΗ-ΓΙΑΝΤΣΙΔΙΩΤΗ Ο.Ε.» (οικισμός Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Λιανοβεργίου).
  • Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Κανακάρη Κυριάκου του Κων/νου (Τ.Κ. Λιανοβεργίου).
  • Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Καρκάρα Ηλία του Χαραλάμπου (Τ.Κ. Τρικάλων).
  • Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 15/2008 απόφασής του (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).