Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο "Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας"

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, με σκοπό τη θέσπιση κανόνων και τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στην κυριότητά του, συνέταξε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο “Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”.
Το προσχέδιο του “Κανονισμού Άρδευσης” θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 και ώρα 13.00, προκειμένου, αφού οριστικοποιηθεί, να υποβληθεί για έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο “Κανονισμός Άρδευσης” θα αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, με ισχύ ουσιαστικού νόμου εντός των ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θέτει υπόψη των τοπικών φορέων και των πολιτών, για διαβούλευση, το κείμενο προσχεδίου του Κανονισμού Άρδευσης, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει, μέχρι τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2012, σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ
Οι προτάσεις και παρατηρήσεις, επί των προτεινόμενων στο προσχέδιο διατάξεων του Κανονισμού, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@alexandria.gr, ή γραπτώς: Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια. Προς Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπόψη κ. Πάντου Βασιλική, τηλ. 23333-50125), ή με fax στον αριθμό 23330-23625.