Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Νέος τρόπος εισαγωγής αγροτικών μηχανημάτων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι, ύστερα από την αρ. Γ3Β 296/30687/14-03-12, (ΦΕΚ 841/τΒ/20-03-2012), απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επιτρέπεται η εισαγωγή και η Ταξινόμηση μεταχειρισμένων Αγροτικών Μηχανημάτων, που δεν φέρουν κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, εφόσον
  1. έχουν άδεια κυκλοφορίας σε άλλη χώρα της Ε.Ε.,
  2. έχουν έγκριση τύπου από τη Δ/νση Α.Ε.Ε. & Μ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων
  3. φέρουν διάταξη προστασίας εγκεκριμένου τύπου.
Οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς Αγροτικών Μηχ/των ή μεμονωμένοι αγρότες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕ Ημαθίας, για περισσότερες πληροφορίες για θέματα εισαγωγής Αγροτικών Μηχ/των,  μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας ή στο τηλέφωνο 23333-51316.