Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ε ρε μεγαλεία…..!!!!

Και ξανά προς τη δόξα τραβά!
Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή κατάσταση, αφού όπως πάμε, στο τέλος ακόμη και για κατούρημα να πάει κάποιος η πράξη θα υπάγεται στο αγγλικό δίκαιο.
Πήγε η ΔΕΗ να ζητήσει 70 μύρια για να χτίσει σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και της είπαν ότι ισχύει ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα συν κάτι ακόμη: πρόβλεψη για επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος (με το επιχείρημα, είτε της αποχώρησης της χώρας από την Eυρωζώνη, είτε της διάλυσης της Eυρωζώνης) και υπαγωγή της σύμβασης στο αγγλικό δίκαιο για την περίπτωση αθέτησης της αποπληρωμής!
Και αυτό ενώ πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν το δικό μας υπουργείο έχει ήδη ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι στο εξής όλες οι επιχειρήσεις που θέλουν δάνειο θα υπογράφουν και τους όρους για τη «ρήτρα δραχμής» ενώ ταυτόχρονα τα δάνεια θα διέπονται από το αγγλικό Δίκαιο.
Ε ρε μεγαλεία…..!!!!