Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εξαίρεση απ’ τον ΕΟΠΥΥ; Ναι, σύμφωνα με τροπολογία Λοβέρδου

Εκλογές έρχονται (;) και σύμφωνα με την παράδοση θα πρέπει να ικανοποιηθούν και κάποια αιτήματα. Ειδικά δε μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από διοικήσεις και ασφαλισμένους διαφόρων Ταμείων, έπρεπε να βρεθεί η “χρυσή τομή”, μήπως και μείνουν άπαντες ευχαριστημένοι.

Με βάση το σκεπτικό αυτό ο υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος κατέθεσε μια τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται από την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ  Ταμεία, τομείς και κλάδοι Υγείας.
Η διαδικασία; Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) υποχρεωτικής ασφάλισης και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου του 2012, με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου.