Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

"Δρυός πεσσούσης…

…πας ανήρ ξυλεύεται” αλλά και “πολιτική/οί” γιο-γιο!!

Μία απάντηση στο “"Δρυός πεσσούσης…”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.