Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απ. Βεσυρόπουλος: προγραμματικές θέσεις και προτάσεις

Το mail με τις προγραμματικές θέσεις και προτάσεις για την Ημαθία του υποψήφιου βουλευτή (ΝΔ) Αποστόλη Βεσυρόπουλου έχει ως εξής:

Με ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα για την Ημαθία ξεκινά τον προεκλογικό του αγώνα ο υποψήφιος Βουλευτής ΝΔ Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιορίζεται προγραμματικά σε τέσσερα σημεία, σε τέσσερις θεματικές.

Ο Υποψήφιος Βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος δηλώνει τα εξής:

Ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία), οι μεταφορές, ο τουρισμός, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η Ημαθία.

Στον αγροτικό τομέα, με την εκμετάλλευση των εύφορων εκτάσεων του Μακεδονικού κάμπου, οι Ημαθιώτες μπορούν να επενδύσουν σε εναλλακτικές καλλιέργειες (κηπευτικά, θερμοκηπιακές μονάδες, βιολογικά προϊόντα) οι οποίες σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές να περάσουν πλέον σε δυναμικές – κερδοφόρες και αναπτυξιακές καλλιέργειες, στοχεύοντας κυρίως στη μεταποίηση.
Οαγρότηςναγίνειεπιχειρηματίας.Εάν λοιπόν στραφούμε και σε εναλλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες θα δίνουν στους αγρότες προκαθορισμένες συμβολικές τιμές ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο και την ποιότητα της παραγωγής τους, έχουμε οικονομία κλίμακος όσον αφορά την παραγωγή, έχουμε σίγουρη προώθηση του προϊόντος, έχουμε ποιοτικό προϊόν και προϊόν με όνομα προέλευσης.

Όσον αφορά τις μεταφορές και το εμπόριο, με τη δημιουργία και ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, η Βόρεια Ελλάδα και η Ημαθία, πλέον, συνδέονται με τα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη. Ο νομός μας αποτελεί μέρος του άξονα που διασχίζει την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ενώνει, δηλαδή, τα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με την Ανατολή. Επομένως, η αγορά της Κουλούρας αλλά και το αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας γίνεται διαμετακομιστικός και εμπορευματικός κόμβος. Αποτελεί, λοιπόν, προτεραιότητα η ανάπτυξη και διεθνοποίηση του κόμβου της Κουλούρας σε συνδυασμό με την δημιουργία του εμπορικού Αεροδρομίου στην Αλεξάνδρεια.

Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού μας. Ο νομός μας, από τη βόρεια πλευρά έως την ανατολική, έχει περιοχές με σπουδαίο θρησκευτικό ενδιαφέρον, σπουδαία αρχαιολογική αξία και σπάνιο φυσικό κάλλος, οι οποίες προσφέρονται για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. Αυτό το πακέτο, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του προσκυνηματικού τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού και του χειμερινού τουρισμού, μπορεί και πρέπει να προωθηθεί για να προσελκύσει επισκέπτες όλο το χρόνο, ενισχύοντας την ξενοδοχειακή υποδομή και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα πρέπει να αποτελέσουν τον μοχλό για να κάνουμε το βήμα στην ανάπτυξη. Με τη συνδρομή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή, μπορεί να διεξαχθεί υψηλού επιπέδου έρευνα. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα, από τον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η αξιοποίηση των οποίων φέρνει σημαντικά οφέλη στην περιοχή. Πολύ σημαντική είναι, πέραν του όποιου αναπτυξιακού νόμου, η παροχή ιδιαίτερων κινήτρων (π.χ. φορολογικών, επιδότησης εργασίας και μεταφορικών, στήριξης νεανικών προσπαθειών, καινοτομιών…), ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει η δημιουργία ενός τεχνολογικού ινστιτούτου έρευνας και ανάπτυξης και ενός πάρκου καινοτόμων επιχειρήσεων στον κόμβο των Εθνικών Οδών. Έτσι, θα ελαχιστοποιηθεί η ανεργία, η διαρροή νέων επιστημόνων, η δημογραφική απογύμνωση και θα καταστεί ο νομός Ημαθίας πρότυπο για τα Βαλκάνια.

Πιστεύω ειλικρινά ότι η Ημαθία με λίγα και αποφασιστικά βήματα μπορεί να γίνει παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης με δημιουργία, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα.