Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αν ήσασταν πελάτης των Energa ή Hellas Power σας ενδιαφέρει!

Κίνδυνο διακοπής ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, καθώς και οι μεγάλοι μη οικιακοί καταναλωτές χαμηλής τάσης που ήταν πελάτες της Hellas Power ή της Energa και δεν έχουν ακόμα επιλέξει νέο προμηθευτή.
Αντίθετα, δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι πάντως θα πρέπει επίσης να συνάψουν σύμβαση με προμηθευτή της επιλογής τους, ΔΕΗ ή εναλλακτικό.
Η ΡΑΕ υπενθυμίζει, με ανακοίνωσή της, ότι η προθεσμία για την επιλογή προμηθευτή λήγει στις 24 Απριλίου, δηλαδή τρεις μήνες μετά τη διακοπή δραστηριοποίησης των δύο εταιριών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Διευκρινίζεται επίσης ότι στους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης περιλαμβάνονται όσοι έχουν ισχύ παροχής άνω των 25 κιλοβολταμπέρ.