Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανείσπρακτες οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες: "νέες" μέθοδοι στο τραπέζι, ενώ κάποιοι τις αγοράζουν

προκειμένου να εισπράξουν κάνουν την παλαβή και …αγνοούν το τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί (στην Ελλάδα της ανέχειας και της ανεργίας του 21%) και θα “σκάσει” κάποια στιγμή με δραματικές επιπτώσεις!!
Το δημόσιο έχει βγει στη γύρα για να πάρει χρήματα που του οφείλονται. Και να προσπαθεί να τα πάρει από αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν το χρήμα και δεν πληρώνουν, τότε έχει καλώς. Αν όμως προσπαθεί να τα πάρει ακόμη και από αυτούς που δεν έχουν (ή που ίσα-ίσα επιβιώνουν), τότε τι γίνεται;
Θα ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία παραχώρησης ενοικίου: το Δημόσιο, μέσω της Εφορίας, θα γνωστοποιεί με εξώδικο στον ενοικιαστή (διαμερίσματος, καταστήματος ή γραφείου) ότι πρέπει να παραχωρεί το μηνιαίο ενοίκιο στο κράτος. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την εντολή ακόμη κι αν ο ιδιοκτήτης τον πιέζει για το αντίθετο. Πρόκειται για μια πρακτική που μέχρι τώρα γίνονταν και συνήθως αφορούσε πελάτες εταιριών που δεν πλήρωναν τους εργαζόμενους τους. Οι πελάτες υποχρεούνταν να δίδουν τα χρήματα απ’ ευθείας στους εργαζόμενους. Τώρα η διαδικασία αλλάζει, απλοποιείται, αφού δεν χρειάζεται έκδοση δικαστικής απόφασης εφόσον εμπλέκεται το δημόσιο.
Επίσης, θα ξεκινήσουν οι κατασχέσεις ακινήτωνγια χρέη προς το δημόσιο. Πρόκειται για…
διαδικασία που υφίσταται και σήμερα, αλλά για κοινωνικούς λόγους δεν εφαρμόζεται. Τώρα θα μπει μπροστά η διαδικασία. Και με ένα απλό χαρτί, ο προϊστάμενος της Εφορίας μπορεί να συντάξει έκθεση κατάσχεσης και να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού. Ο οφειλέτης μπορεί στο χρονικό διάστημα που του δίνεται να προχωρήσει σε ρύθμιση της οφειλής για να γλιτώσει την περιουσία του.
Η κυριότητα του ακινήτου μεταβιβάζεται στον πλειοδότη, μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.
Επίσης, το θέμα είσπραξης φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, καθυστερημένων τραπεζικών δανείων κλπ περνάει σε εισπρακτικές εταιρίες. Οι εισπρακτικές εταιρίες αγοράζουν τοις μετρητοίς πάσης φύσεως ανεξόφλητες οφειλές των Ελλήνων και ξεκινούν διαδικασίες είσπραξης που είναι πρωτοφανείς και στην ουσία οδηγούν όσους χρωστούν στην απόγνωση και στην απώλεια περιουσιών που (ίσως) να χρειάστηκε μια ζωή ολόκληρη και σκληρή δουλειά για να γίνουν.
Με δυο λόγια; Κοινωνικά κριτήρια μηδέν! Όλα στο βωμό του χρήματος (το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι ουδείς παίρνει μαζί του – ξέρετε που….)!!!