Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

4 καθαριστές/καθαρίστριες θα προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

H Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειαςανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της, με την ειδικότητα των καθαριστών/καθαριστριών (εσωτερικών χώρων).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης (Δημοτικό Κολυμβητήριο – τηλ.2333025390).
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Παπαδοπούλου Ανθή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.