Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Χωρίς νοσοκομεία την Πέμπτη (10.00 – 15.00) η χώρα

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου λόγω της πεντάωρης στάσης εργασίας των εργαζομένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ και μονάδες πρόνοιας (από 10.00 έως 15.00) θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού και την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων τους, ενώ διαφωνούν με το σχέδιο του υπουργείου Υγείας που αφορά τις συγχωνεύσεις νοσηλευτικών και προνοιακών μονάδων.