Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υγιεινή – τηλεφωνία: σημειώσατε 2

 Από καμπινέδες μπορεί να πάσχουν, αλλά από τηλέφωνα καλά πάνε!
Το 53,2% του πληθυσμού της Ινδίας έχει ένα τουλάχιστον κινητό και το 63,2% έχει σταθερό τηλέφωνο, όμως μόλις το 46,9% έχει εγκαταστάσεις υγιεινής στο σπίτι.
Η καταναλωτική μανία στο απώγειό της…