Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το έχουν χάσει οι ξένοι! Είναι κοροϊδάρες !!!!

Το έχουν χάσει το μυαλό τους οι ξένοι! Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον τομέα των σεισμικών ερευνών για πετρέλαιο κατέθεσαν στην ελληνική κυβέρνηση προσφορές για τη διενέργεια δυσδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών σε περιοχές του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης.
Και που βασίζεται αυτό που λέμε;; Μα στην εκφρασμένη θέση των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1974 και μετά (με τελευταία μια δήλωση Παπανδρέου πριν από κανά 2 χρόνια) ότι στην Ελλάδα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!!
Προσφορές έχουν καταθέσει δύο νορβηγικές (οι TGS και PGS), δύο αμερικανικές (οι Spectrum και ION) και μία γαλλοβρετανική (η CGG Veritas). Και για να δείτε ότι τους πιάσαμε στον ύπνο και ήρθαν μόνοι τους, να γνωρίζεται πως η συνήθης διεθνής πρακτική είναι οι εταιρίες του είδους αυτού  να κάνουν σεισμικές έρευνες κατόπιν ανάθεσης. Αυτοί ήρθαν μόνοι τους και μας το πρότειναν.
Τα κορόϊδα…
Μέσα στα κορόϊδα συγκαταλέγεται και κάποια εκ των (γνωστότερων παλαιότερα) “7 αδελφών”, η οποία ήδη ενδιαφέρεται για την εξόρυξη του πετρελαίου που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.