Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 14.30 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας ώστε να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και να ληφθούν αποφάσεις επί αυτών:

  • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρηση, διάρκειας δύο μηνών. 
  • Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικ.έτους 2012