Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει την Πέμπτη το απόγευμα, στις 6, το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 5 θέματα:
  1. Λήψη απόφασης για ορισμό γραμματέα τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
  2. Έγκριση -διάθεση πιστώσεων, σε βάρος προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2012.
  3. Έγκριση ή μη δαπάνης για εορταστικές εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την κάλυψη ειδών συσσιτίων-προμήθειας ειδών «Παντοπωλείου, Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου και Οπωροπωλείου» για το έτος 2012.
  5. Έγκριση μελέτης–κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.