Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στη Βουλή η συμφωνία

Κλείνουν όλες τις …εκκρεμότητες!
Αφού το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε στις 8 Μαρτίου το θέμα, τώρα ήρθε η σειρά του Κοινοβουλίου να κυρώσει τη συμφωνία Siemens –Ελληνικού Δημοσίου.
Σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε, στο άρθρο 324, επιλύονται οι διαφορές και εκκρεμότητες που σχετίζονται με κάθε είδους υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισμούς που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους, ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της γερμανικής εταιρείας.
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υποθέσεις οι οποίες που διερευνήθηκαν από τις Αρχές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε Γερμανία και ΗΠΑ ή ακόμα και την Debevoise & Plimpton LLP. Επίσης, και τις υποθέσεις εκείνες που καλύφθηκαν από τις ρυθμίσεις της Siemens το έτος 2008 με τις γερμανικές Αρχές, καθώς και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) στις ΗΠΑ.