Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Λόγω λάθους στην περιγραφή ο ΕΦΕΤ ζήτησε την απόσυρση βρεφικού γάλακτος

κλικ για μεγέθυνση
Κατόπιν ενημέρωσης καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ διαπίστωσε διακίνηση μιας παρτίδας του προϊόντος APTAMIL 2 της MILUPA με μη ορθή επισήμανση.
Τα στοιχεία της παρτίδας είναι :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Aptamil 2 MILUPA
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NUMIL HELLAS
ΠΑΡΤΙΔΑ: 238820
με ημερομηνία λήξης 24.01.2014 (βλ. κάτω μέρος συσκευασίας)
Στη συγκεκριμένη παρτίδα αναφέρεται λανθασμένα, ότι προορίζεται για βρέφη «από 0 – 6 μηνών» αντί του ορθού «από 6 μηνών».
Το πρόβλημα περιορίζεται στην ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΠΑΡΤΙΔΑ και δεν κυκλοφορεί στην αγορά άλλη παρτίδα με τη συγκεκριμένη εσφαλμένη επισήμανση.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την εταιρεία την προληπτική απόσυρση της εν λόγω παρτίδας για την αποκατάσταση της επισήμανσης και τη σχετική ενημέρωση των καταναλωτών, ενέργειες στις οποίες έχει ανταποκριθεί άμεσα η εταιρεία.