Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Λομπίστας…!!

Ένας από τους κλάδους που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα (νόμιμα, γιατί πλαγίως μια χαρά δουλεύει!) είναι και αυτός του lobbying.
Στην ελληνική: λομπίστας!
Περισσότερα σε ανάρτηση αργότερα σήμερα. Πάντως αν κάνουν αυτό που σχεδιάζουν – πάντα καλυπτόμενοι με το μανδύα των περικοπών, τότε θα επιτύχουν ένα ακόμη καίριο χτύπημα στην ανεργία (και στη Δημοκρατία, δυστυχώς)…