Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Καπέλα

Ρε τι ανακάλυψαν πάλι!!

“Καπέλα” στις τιμές αγροτικών προϊόντων!!! Σωωωώπα…..

αν και δεν μας είπαν (σε αντίθεση με τους πατατοπαραγωγούς που έχουν πει πολλά για το πόσο πληρώνονται) σε ποιο χωράφι οι έμποροι αγοράζουν με 34 λεπτά την πατάτα και γιατί οι πατατοπαραγωγοί τις μέρες αυτές πουλάνε τις πατάτες με 25-28 λεπτά το κιλό ενώ μπορούν να πάρουν από τον έμπορο, χωρίς να μετακινηθούν από το χωράφι, 34 λεπτά!