Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 11η, 2012)


Παραίτιος, -α, -ο (αρχαιοπρ.) 

αυτός που ευθύνεται για κάτι (μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου).
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α) + αἴτιος].
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄έκδοση, γ΄ανατύπωση 2006), σελίδα 1326