Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ζ. Κοριτίδης, η επιστολή παραίτησης

Αλεξάνδρεια, 8-3-2012
Αξιότιµε κε δήµαρχε Αλεξανδρείας,
Υποβάλλω την παραίτησή µου από κάθε αξίωµα και θέση ως αιρετού οργάνου του Δήµου Αλεξανδρείας και ως Δηµοτικού Συµβούλου εις ένδειξη διαμαρτυρίας και για λόγους αξιοπρέπειας και προσβολής απολύτως προσωπικών δεδομένων και προστασίας της οικογενείας µου και της προσωπικής µου ασφάλειας, ήτοι αναλυτικότερα:
α) Με το αρθ. 61 Ν. 3852/10 και  σε εκτέλεση αυτού του άρθρου εξεδόθη σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία υπενθυμίζει στα αιρετά όργανα (Δήµαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων και µέλη Οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής) ότι οφείλουν…

αφενός µεν να υποβάλλουν στην αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή έρευνας ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος προερχοµένου από εγκληµατικές πράξεις και αφετέρου να αναρτούν στο διαδίκτυο της ιστοσελίδας του Δήμου το τι χρήματα έχει ο καθένας στις Τράπεζες, το τι ακίνητα έχει, τι χρωστάει, τι αποδοχές ετήσιες έχει µε ποινή µη συμμορφώσεως την έκπτωση εκ του αξιώματος.
Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης στις κατά νόµο αρχές προκειμένου να ελέγξουν την διαφάνεια διαχείρισης του Δημόσιου χρήματος είναι θεμιτό και απόλυτα απαραίτητο μέτρο για την άρτια λειτουργία των θεσμών. Αρκεί να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος και να µην παραμένει κενό γράμμα για το θεαθήναι.
Ωστόσο, η δημόσια ανάρτηση στο διαδίκτυο τέτοιων καταστάσεων είναι απολύτως απαράδεκτη, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο βλάπτονται τα προσωπικά δεδομένα, εκπορνεύεται η αξιοπρέπεια και τίθεται σε κίνδυνο η προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια όλων των αιρετών.
Αρνούμαι να δεχτώ την λογική της υποκατάστασης των οργάνων της Πολιτείας από δημαγωγικές πρακτικές και την καλλιέργεια στους πολίτες της νοοτροπίας του ρουφιάνου και της κλειδαρότρυπας.
Η δηµοκρατική ευαισθησία δεν εξαντλείται επιλεκτικά στη µη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εγκληµατιών και στη µη αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες αλλά πρέπει να καλύπτει και τις πραγµατικές και ουσιαστικές ανάγκες. Πολύ περισσότερο όταν από αυτήν την πρακτική ο αιρετός κινδυνεύει από επίδοξους ληστές ή απαγωγείς, τη στιγµή που το ίδιο το Κράτος έχει απογυµνώσει την Ελληνική Αστυνοµία και δεν μπορεί στο ελάχιστο να προστατεύσει την σωµατική ακεραιότητα των πολιτών, τις απαγωγές και τις διαρρήξεις σπιτιών ανά την Επικράτεια.
Αρνούµαι λοιπόν να συµµετάσχω σ’ αυτήν τη λογική της πολιτικής εξαθλίωσης.
Θεωρώ ότι ο έλεγχος της διαχείρισης του Δηµοσίου Χρήµατος θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ουσιαστική απονοµή Δικαιοσύνης των καταχραστών του Δηµοσίου Χρήµατος µε αυστηρές και όχι προσχηµατικές ποινές στους επίορκους, στην αποφυγή της ατιµωρησίας µεγαλοσχηµόνων µε δικονοµικά τετρίπια και πάνω απ’ όλα µε ουσιαστικό έλεγχο εκ µέρους των θεσµοθετηµένων οργάνων, ο οποίος δεν θα έχει χαρακτήρα δηµαγωγικό και συγκάλυψης αλλά θα επεκτείνεται σε επαρκές εύρος και βάθος. Αυτή, η «δήθεν διαφάνεια» της κλειδαρότρυπας αποτελεί ευτελισµό των δηµοκρατικών αγώνων αυτού του Λαού τον οποίο ευτελισµό και αποκρούω. Προκειµένου η Πολιτεία να µε κάνει έκπτωτο, εµµένω στην αξιοπρέπειά µου και υποβάλλω µόνος µου την παραίτηση µου.
β) Εξάλλου, µε την ισχύουσα νοµοθεσία η Πολιτεία έχοντας υπόψη τις οικονοµικές αδυναµίες της µεθοδεύει νοµοθετικά και καθιστά κύριους και αποκλειστικά υπεύθυνους τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων στην καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία και το Δηµόσιο. Παράδειγµα, οι εργαζόµενοι στο “Βοήθεια Στο Σπίτι” δεν αρκεί που δεν πληρώνονται, το ΙΚΑ ζητά τις ασφαλιστικές εισφορές από τον Πρόεδρο µε άµεσο κίνδυνο τη λήψη Διοικητικών και Οικονοµικών µέτρων εις βάρος µου. Οι εξαγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται και από έργα. Η απλή μετάθεση αρµοδιοτήτων χωρίς τους απαραίτητους πόρους συνιστά το ελάχιστον εμπαιγμό.
Δεν θα συμμετάσχω σ’ αυτήν την φαρσοκωμωδία της κρατικής αδιαφορίας, ούτε θα θέσω εν κινδύνω τους κόπους µιας ζωής και για αυτόν τον λόγο επιθυµώ να παραιτηθώ.
γ) Τρίτον, γνώριζε η Διοίκηση ότι από 1-4-2011 οι Παιδικοί Σταθµοί έπρεπε να προβαίνουν σε προμήθειες, πλην όµως ούτε η σύσταση του νέου Νοµικού Προσώπου μπορούσε να γίνει, ούτε προϋπολογισμός µε αποτέλεσμα να λειτουργεί η Υπηρεσία εξ ιδίων εξόδων ή άλλως θα έπρεπε να επινοηθούν µη προβλεπόμενες διαδικασίες. Θα μπορούσα να απαριθμήσω πολλά τρωτά του όλου συστήµατος Διοίκησης των ΟΤΑ και των υπηρεσιών που µε οδηγούν σ’ αυτήν µου την απόφαση γράφοντας σελίδες επί σελίδων. Δεν επιθυµώ να καταχραστώ όµως του χρόνου σας, διότι αυτά είναι θέματα κοινώς γνωστά σε όλους εμάς αλλά και στην κορυφή της Διοικήσεως.
Για όλα τα παραπάνω παρακαλώ κ Δήµαρχε όπως µου
απαλλάξετε από τα καθήκοντα
α) του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ
β) Του Προέδρου της υπό εκκαθάριση κοινωφελούς του πρώην Δήµου Αλεξανδρείας
γ) Ως µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Αλεξανδρείας
δ) Ως µέλους του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρείας.
Επειδή η αναφορά της παραίτησής µου θα επιθυμούσα να αναγνωσθεί ενώπιον του σεβαστού σώµατος του Δ. Σ και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και των συνδηµοτών θα ήθελα να τους ενηµερώσω ότι στο χρονικό διάστηµα που υπηρετώ στο Δήµο µας εργάστηκα σκληρά και ταπεινά µαζί µε τους εκλεκτούς Δηµοτικούς υπαλλήλους για την επίλυση πολλών αντικειµένων και προβληµάτων (ΔΕΥΑΛ, προϋπολογισµός, απογραφή, σύσταση του νέου Ν.Π.Δ.Δ).
Το πρόβληµα της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στους Παιδικούς Σταθµούς σε συνδυασµό µε τον μεγάλο αριθµό των φιλοξενουμένων-βρεφών και νηπίων – καθώς και η µεγάλη γραφειοκρατία της λειτουργίας των υπηρεσιών χωρίς την στελέχωση του Ν.Π.Δ.Δ µε τον ανάλογο αριθµό υπαλλήλων ήµουν υποχρεωμένος να εργάζοµαι νυχθημερόν, να ξοδεύοµαι εξ ιδίων αφού η πολιτεία δεν επιθυµεί τους συνταξιούχους του Δηµοσίου ως αιρετά πρόσωπα στην Τοπική αυτοδιοίκηση περικόπτοντας την σύνταξή τους κατά 70%, μετακινούμενος από Αλεξάνδρεια στη Μελίκη, Σταυρό και Πλατύ.
Τους ευχαριστώ όλους θερµά για τις άοκνες προσπάθειές τους και την πολύτιµή βοήθειά τους. Σε εσάς προσωπικά κύριε δήµαρχε και σε όσα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου παραµένουν στις θέσεις τους θα ήθελα να ευχηθώ καλό κουράγιο στο δύσκολο έργο σας και καλή τύχη µε το
ανεπαρκές σύστηµα.

Ο Καλλικράτης θέλει μνημόσυνα µε ξένα κόλλυβα.