Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ζιώγας για την εγκύκλιο σχετικά με τις ασφ. εισφορές ΟΓΑ: "Είναι να γελά κανείς…"

ΕίναιναγελάκανείςμετηνεγκύκλιοπουεξέδωσεοΔιοικητήςτουΟΓΑπερίκαταβολήςασφαλιστικώνεισφορώνγιαεποχικήεργασίααπότονεργοδότη,δηλαδήκάθεαγρότηςπουεπιθυμείναμετακαλέσειπολίτεςτρίτηςχώραςγιαναεργαστούνσεαγροτικέςεργασίεςθαπρέπεινακαταβάλει176ευρώγια6μήνες,δηλαδή1.056ευρώ. 
Μάλλονοκ.Διοικητήςδενγνωρίζειότιοιπαραγωγέςτωναγροτώνμένουνακόμηαπλήρωτες,οιαποζημιώσειςτουΕΛΓΑδενέχουνπληρωθείκαιότιτααγροτικάεφόδιαβρίσκονταισεσυνεχήάνοδοτατελευταίαχρόνιαοδηγώνταςσεαπόγνωσητουςαγρότες,μεαποτέλεσμανακαθίσταταιμετέωρηακόμηκαιησυνέχισητωνκαλλιεργειώντους. 
Μετάταχαράτσια,τιςέκτακτεςεισφορέςκαιτιςκαταστροφικέςπολιτικέςτουμνημονίουτωνπροηγούμενωνδύοχρόνων,κάποιοισυνεχίζουνναέχουνπεριορισμένηαίσθησητηςπραγματικότητας.ΗλέξηΑΝΑΠΤΥΞΗ,πουφαίνεταινααγνοούνοιαρμόδιοικαιπουχρειάζεταιάμεσαηχώρακαιηΗμαθία,είναισίγουροότιμετέτοιεςπολιτικέςδενθαέρθειποτέ. 
Αυτόπουχρειάζεταισήμεραοτόποςμας,είναιανάπτυξηκαιαξιοποίησητουδυναμικούπρωτογενήτομέακαιόχιεκβιασμοίκαινέαπροκαταβολικά(!)χαράτσιασεανθρώπουςτηςγηςπουμετάβίαςκαταφέρνουνναζήσουντιςοικογένειεςτους. Ηενίσχυσητηςαγροτικήςοικονομίας,πρέπεινααποτελέσειτονκινητήριομοχλόγιαναξεπεράσουμετηνκρίσηκαινακάνουμετηνΗμαθίαατμομηχανήανάπτυξης.
ΟδιοικητήςτουΟΓΑκαιοΥπουργόςΑγροτικήςΑνάπτυξηςοφείλουνναανακαλέσουνάμεσατησχετικήεγκύκλιο.
Κώστας Ζιώγας
Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

2 απαντησεις στο “Ζιώγας για την εγκύκλιο σχετικά με τις ασφ. εισφορές ΟΓΑ: "Είναι να γελά κανείς…"”

Αν το τμήμα του σχολίου “ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ” αναφέρεται στο blog θα απαντήσω στον ίδιο τόνο και ύφος:
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ – ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ – ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!!

για δες ΕΔΩ-> http://periskopisi.blogspot.com/2012/03/blog-post_8933.html

Για τον τρίτο της παρέας, Πατσίκα, δεν γνωρίζω γιατί δεν έστειλε δ/τ. Αυτααα! Άντε την καλημέρα μου!

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ο ΠΑΤΣΙΚΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΧΑΛΚΙΔΗΣ, ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΔΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΖΙΩΓΑΣ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.