Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκαν τα ΦΕΚ 604 & 605 Β΄/ 5.3.12 που καθορίζουν τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για τα μέτρα «Υδατοκαλλιέργεια» & «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
Σκοπός του μέτρου της υδατοκαλλιέργειας είναι: παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια παραδοσιακών υδρόβιων οργανισμών ή και νέων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη, όπως διακοσμητικά είδη ιχθύων, φύκια, σπόγγοι καθώς και βάτραχοι.
Σκοπός του μέτρου της μεταποίησης και εμπορίας είναι:

παραγωγικές επενδύσεις για μονάδες παραγωγής μεταποιημένων ή μη, αλιευτικών προϊόντων.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών για την περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας (περιοχή εντός στόχου σύγκλισης) ανέρχεται σε 60% για την δράση Υδατοκαλλιέργεια και 50% για την δράση Μεταποίηση και Εμπορία
Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από τηνίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού του έργου.
Προθεσμία υποβολής φακέλων ορίζεται η 31η Ιουλίου 2012
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στα τηλέφωνα 2331350123 & 126 (κα Σπορέλα & κος Παυλίδης)