Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εθελοντισμός στο Δήμο Αλεξάνδρειας: ημερίδα με προσκεκλημένη τη Βούλα Πατουλίδου

Με εκδήλωση-ημερίδα με θέμα «Ο Εθελοντισμός στη Ζωή μας», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμος Αλεξάνδρειας σηματοδοτεί την έναρξη των δράσεων εθελοντισμού.
Επίσημη προσκεκλημένη στην εκδήλωση, που διοργανώνεται από το δήμο Αλεξάνδρειας και τη νεοσύστατη Ομάδα Εθελοντών του δήμου, είναι η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, Τομεάρχης Προαγωγής Εθελοντισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδειχθούν η αξία και η συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνία, να παρουσιαστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές εθελοντισμού και, κυρίως, η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και των δημοτών για συμμετοχή σε κοινές δράσεις εθελοντισμού.
Στην ημερίδα θα μιλήσουν

η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλος Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξάνδρειας και ο συντονιστής της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) Κωνσταντίνος Φεζούδης, ενώ η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και υπεύθυνη εθελοντισμού του δήμου Αλεξάνδρειας Όλγα Μοσχοπούλου θα παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο σχεδιασμού των δράσεων εθελοντισμού του δήμου.
Σημειώνεται ότι, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ιδρύθηκε και ξεκίνησε ήδη τη λειτουργία του Γραφείο Εθελοντισμού στο δήμο Αλεξάνδρειας, με σκοπούς:
  • Την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού στο δήμο Αλεξάνδρειας.
  • Τη δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένης τράπεζας πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται πληροφορίες, προτάσεις, προβλήματα από όλη την τοπική κοινωνία του δήμου Αλεξάνδρειας, σε όλες της τις εκφράσεις (ατομικές και συλλογικές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοδιοικητικές, κλπ). Η τράπεζα πληροφοριών θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες, τεχνογνωσία και εμπειρίες από άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται με τα θέματα εθελοντισμού.
  • Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων με σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.
  • Την τήρηση μητρώου εθελοντών (ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του δήμου Αλεξάνδρειας και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις).
  • Την υποστήριξη τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του δήμου Αλεξάνδρειας.
  • Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.
  • Τη συνεργασία του δήμου Αλεξάνδρειας με άλλους ΟΤΑ και φορείς σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών), με στόχο την δημιουργία ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.
Επίσης συστήθηκε «Ομάδα Εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας», που αριθμεί ήδη πάνω από 60 μέλη. Στην Ομάδα Εθελοντών μπορούν να εγγραφούν κάτοικοι και δημότες του δήμου Αλεξάνδρειας με την υποβολή σχετικής αίτησης. Σκοπός της Ομάδας –που θα έχει την αμέριστη ηθική και υλική συμπαράσταση του δήμου – είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών εθελοντισμού στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, κλπ. Στο πλαίσια λειτουργίας της Ομάδας Εθελοντών προβλέπεται να συγκροτηθούν αποκεντρωμένες Ομάδες Εθελοντών, κατά τόπους, σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου.
Για πληροφορίες και εγγραφές στην Ομάδα Εθελοντών του δήμου Αλεξάνδρειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εθελοντισμού (τηλ. 23333-50116, 23330-53045 και 23330-268060).
Σεμινάριο εκπαίδευσης Εθελοντών του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το Σάββατο 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, σεμινάριο – πρόγραμμα εκπαίδευσης 30 εθελοντών του δήμου στη βασική υποστήριξη της ζωής και αυτόματη εξωτερική απινίδωση (Basic Life Support and Automated External Defibrilation – BLS/AED) από ειδικούς επιστήμονες της Σχολής BLS/AED του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Στους εθελοντές που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ήδη παραδοθεί εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ξεκινήσει στις 09.00 το πρωί και περιλαμβάνει διαλέξεις, επίδειξη δεξιοτήτων και μηχανημάτων καθώς και εξάσκηση σε εκπαιδευτικά προπλάσματα και αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές. Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τον αλγόριθμο της BLS/AED σε καταστάσεις που προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες καρδιακής ανακοπής. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί κατά ομάδες των 8 έως 10 ατόμων με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτών.
Στους 30 εθελοντές του δήμου Αλεξάνδρειας που ήδη εγγράφηκαν και θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί, μετά από αξιολόγηση, ατομική πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, ο δήμος Αλεξάνδρειας προτίθεται να συγκροτήσει ειδική Ομάδα Εθελοντών, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, που θα δραστηριοποιείται σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης (υπηρεσίες πρώτων βοηθών και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών).