Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Για τον πολίτη το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο, τίποτε άλλο

Το ζητούμενο για τον πολίτη είναι να γίνει ένα έργο, ας πούμε το “κλείσιμο” μιας λακούβας.
Δεν τον ενδιαφέρει το επιφορτισμένο για αυτή την εργασία πρόσωπο ή φορέας. 
Αυτό που ενδιαφέρει είναι να κλείσει, ώστε να πάψει να είναι επικίνδυνη για οχήματα, οδηγούς και πεζούς.
Επίσης τον ενδιαφέρει η δουλειά να γίνει στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σωστά από τεχνικής άποψης και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Τα υπόλοιπα όλα είναι “άλλα λόγια να αγαπιόμαστε”…