Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γιατί ο Δήμος να μην προσφέρει κτίρια του στις υπηρεσίες, ώστε να καταρριφθεί ένα σημαντικό επιχείρημα;

Πριν από 2 συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων – και ενώ συζητούνταν το θέμα για το κλείσιμο και τη μεταφορά υπηρεσιών όπως το ΙΚΑ κλπ κλπ κλπ (με κύριο λόγο τις περικοπές δαπανών, όπως επικαλούνται οι εν Αθήναις καθήμενοι καρεκλοκένταυροι, που δεν γνωρίζουν τι ταλαιπωρία θα υποστεί ο κόσμος της Αλεξάνδρειας από μια τέτοια ενέργεια) ο πρώην δήμαρχος Πλατέος Στέφανος Δριστάς έριξε μια πρόταση η οποία πέρασε στο …ντούκου: να γίνει πρόταση να μεταφερθούν οι υπηρεσίες αυτές σε κτίρια στα οποία παλαιότερα στεγάζονταν δημαρχιακά μέγαρα ή δημοτικές υπηρεσίες. 
Ο Δριστάς ανέφερε το Πλατύ. Εμείς θα αναφέρουμε και τα υπόλοιπα κτίρια, στις υπόλοιπες έδρες των καταργημένων Δήμων.
Τα κτίρια υπάρχουν. Οι υπηρεσίες που στεγάζονται σε αυτά σήμερα είναι κάνουν χρήση του 1/5 (το πολύ) των χώρων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.
Γιατί λοιπόν να μην σκεφτούμε καλά την πρόταση του Δριστά;
Με τον τρόπο αυτό:
1) θα καταρρίψουμε το επιχείρημα ότι τα νοίκια κοστίζουν πολύ στις υπηρεσίες αυτές, αφού ο Δήμος ίσως και να μπορεί (νομικά) να τους τα παράσχει δωρεάν,
2) θα ενισχύσουμε την αποκέντρωση, αφού δεν θα χρειαστεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας να βάλει το χέρι στην τσέπη για να κάνει επισκευές – διαρρυθμίσεις κτιρίων που έχει στην κατοχή του και βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αλεξάνδρειας (όπως ας πούμε το κτίριο δίπλα από τον σιδηροδρομικό σταθμό).
3) θα κρατήσουμε τις υπηρεσίες αυτές στην περιοχή.