Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανεπίσημα αποτελέσματα από Αλεξάνδρεια και Πλάτανο

Αποτελέσματα (ανεπίσημα) από τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ: 
Αλεξάνδρεια:ψήφισαν 445, Βενιζέλος 440, λευκά 5,άκυρα 0. 
Πλάτανος: ψήφισαν 259, Βενιζέλος 242, λευκά 16,άκυρα 1