Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Άρθρο: Η Γεωργία του 2020 και οι νέες προκλήσεις

του Κώστα Ζιώγα

Είναι γεγονός ότι η επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων δεν μπορεί να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη, ειδικά σε εποχές λιτότητας, αλλά η ανάπτυξη μπορεί να έρθει από την παραγωγή πλούτου. Επομένως, ο επανασχεδιασμός της ελληνικής και της τοπικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί, ως απόλυτη προτεραιότητα, στην πραγματική οικονομία. 

Η βαθιά κρίση που βιώνουμε, μας ωθεί στην δημιουργική αναζήτηση νέων καινοτόμων δράσεων, υπενθυμίζοντας μας, ότι η ελληνική γεωργία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πραγματικής οικονομίας και πρέπει να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της περιοχής μας. Ο ρόλος της γεωργίας επαναπροσδιορίζεται στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ευρώπη της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), στον κόσμο με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες διατροφής και τους περιορισμένους φυσικούς πόρους.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η επιστροφή 60.000 νέων ατόμων στη γεωργία, τον προηγούμενο χρόνο, καταδεικνύει, πέρα από τις οικονομικές αναλύσεις, ότι…

στη συλλογική συνείδηση του Έλληνα, η πρωτογενής παραγωγή βρίσκει τη χαμένη της αξία.
ΗΗμαθία,έναςκατεξοχήναγροτικόςνομός,μεπαραδοσιακέςκαλλιέργειες(βαμβάκι,καλαμπόκι,σιτηρά,ζαχαρότευτλα,ροδάκινα,οπωροκηπευτικά)όπουησυμβολήτουπρωτογενήτομέα,καλύπτειέναμεγάλομέροςτηςακαθάριστηςπροστιθέμενηςαξίας,μπορεί, σεσυνδυασμόμετιςυπάρχουσεςκαλλιέργειεςναπαράξειεπιπλέονπλούτο,κάνοντας«στροφή»στηνπαραγωγήτροφίμωνκαιτημεταποίηση.
Ηπρόκλησηείναιμεγάλη.Αύξησητηςπαραγωγικότηταςκαιτηςανταγωνιστικότηταςτηςγεωργικήςπαραγωγήςμεσεβασμόστοπεριβάλλον.Ηκαινοτομίακαιηαειφορίαείναιοιδύοβασικοίοδηγοίτηςνέαςγεωργικήςανάπτυξης.Ηκαινοτομίαμετημορφήνέωντεχνολογιών,τεχνικώνκαισύγχρονωνμεθόδωνκαλλιέργειας.Ηαειφορίαμετηνέννοια της ανάπτυξης, μέσααπότηνισορροπία κοινωνίαςπεριβάλλοντος-οικονομίας.
Για τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, η αγροτική οικονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να βασιστεί η επιστροφή της Ελλάδας στην πραγματική οικονομία και στην ουσιαστική ανάπτυξη.
Ίσως τελικά η κρίση να είναι η απαρχή μιας ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργίας, απαλλαγμένης από στρεβλώσεις και κακοδαιμονίες του παρελθόντος. Η καλύτερη εκμετάλλευση κάθε στρέμματος γης στην Ελλάδα και την Ημαθία, μπορεί να αναδείξει τη γεωργία σε ένα δυναμικό κλάδο. Αυτός είναι ο δρόμος που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη την τοπική και ελληνική οικονομία.
Αντιλαμβανόμενος,τηναγωνία,τααδιέξοδακαιτηναπογοήτευσητωναγροτώντηςΗμαθίας,κάνωτοπρώτοβήμαναέρθωσεεπαφήμαζίσας.

Πιστεύω ότι μέσα από την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων με ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παραγωγής, με ανθρώπους που γνωρίζουν τη σημαίνει οικονομική ύφεση, με ανθρώπους που γνωρίζουν από σκληρή δουλειά, μπορούμε να βγάλουμε την ελληνική κοινωνία από την ύφεση. 

Γιατίεσείς,είστεαυτοίπουπρέπειναπρωταγωνιστήσετεστηνανόρθωσητηςελληνικήςοικονομίας,γιατίηαγροτικήπαραγωγήαποτελείμοχλόανάπτυξηςκαικοινωνικήςσταθερότητας.

Η πολιτεία πρέπει να επενδύσει στον σύγχρονο αγρότη μέσω:

Στήριξης του αγροτικού εισοδήματος:
 • Δημιουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στον κόμβο της Κουλούρας.
 • Δημιουργία εμπορικού αεροδρομίου στην Αλεξάνδρεια, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση προώθηση του αγροτικού προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού.
 • Άμεση χρηματοδότηση των μεταποιητικών βιομηχανιών, ώστε να πληρώνονται έγκαιρα οι παραγωγοί.
 • Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα.
 • Μείωση του ΕΦΚ στα αγροτικά καύσιμα.

ΕκπαίδευσηςκαιεπιμόρφωσηςτωνΑγροτών:
 • Ίδρυση Αγροτικών Λυκείων ή Σχολών μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
 • Θεματικά σεμινάρια από ειδικούς για δυναμικές καλλιέργειες.
 • Άμεση και συνεχή υποστήριξη των αγροτών από γεωπόνους της Διεύθυνσης Γεωργίας.

ΘεσμοποίησηςτουΑγροτικούΕπαγγέλματοςΣυνεταιρισμοί:
 • Ολοκλήρωση και συνεχή επικαιροποίηση του Μητρώο αγροτών.
 • Ορισμός του επαγγελματία αγρότη.
 • Ανασυγκρότηση του Συνεταιριστικού Κινήματος με κατεύθυνση την προστιθέμενη αξία στο προϊόν (τυποποίηση, πώληση, εξαγωγές).
 • Απαραίτητες πολιτικές για τις οργανώσεις και τις Ομάδες Παραγωγών.
  Κώστας Ζιώγας
  Ελεύθερος Επαγγελματίας
  Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ