Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τώρα, πάμε αίθουσα!

25 λεπτά πριν την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να πούμε κάτι για αυτή: όσοι ετοιμάζονται να δώσουν προσωπικά show ας μην το κάνουν!
1ο) γιατί κανείς δεν περισσεύει,
2ο) γιατί ο σκοπός είναι κοινός,
3ο) γιατί θα φανούν οι προθέσεις τους για αυτοπροβολή,
4ο) γιατί ο αγώνας δεν είναι προσωπικός αλλά συλλογικός.
Αυτά. Περισσότερα αργότερα, τώρα πάμε στην αίθουσα.