Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το νέο ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το ανανεωμένο πρόγραμμα λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, λόγω της συνεργασίας με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, για τη λειτουργία της Κινητής της Βιβλιοθήκης και τη στελέχωσή της με προσωπικό από τις Βιβλιοθήκες του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Το νέο πρόγραμμα λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας έχει ως εξής:
Τις εβδομάδες που θα λειτουργεί η Κινητή Βιβλιοθήκη της Δ.Β.Β.:
Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή: 15:00 – 21:30
Τετάρτη – Πέμπτη: 17:30 – 21:00
Σάββατο: κλειστά
Τις εβδομάδες που ΔΕΝ θα λειτουργεί η Κινητή Βιβλιοθήκη της Δ.Β.Β.:
Δευτέρα – Παρασκευή: 15:00 – 21:30
Σάββατο: 09:00 – 15:00
Για το υπόλοιπο του μηνός Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα επισκέψεων της Κινητής Βιβλιοθήκης της Δ.Β.Β. έχει ως εξής:
22 Φεβρουαρίου 2012
Δ/Σ Πλατάνου 08:30 – 10:00
Δ/Σ Πρασινάδας: 10:15 – 11:15
Δ/Σ Κορυφής: 11:30 – 13:30
23 Φεβρουαρίου 2012
Δ/Σ Κλειδίου: 09:00 – 11:00, 11:15 – 13:30
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας (Τηλ. 2333026806, κα Ποράβου Ελισάβετ).