Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στην "Ευρωφάρμ Α.Ε." περνάει τελικά η ΕΛΒΙΖ

Το ΔΣ της Αγροτικής αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της εταιρείας ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε για την εξαγορά 2.472.867 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που ανέρχονται στο 99,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε, ιδιοκτησίας ΑΤΕ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις.