Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόγραμμα επισκέψεων Μαρτίου 2012 των κινητών βιβλιοθηκών σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας (ΔΚΒΒ) και του Δήμου Αλεξάνδρειας, συνεχίζονται και το μήνα Μάρτιο οι επισκέψεις των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΔΚΒΒ σε Σχολεία. Τα βιβλιο-αυτοκίνητα, που λειτουργούν με προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος, σταθμεύουν σε Δημοτικά Σχολεία και σε Κοινοτικά Καταστήματα περιοχών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Εκτός από τους μαθητές, όλοι οι πολίτες μπορούν να γίνουν μέλη και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Κινητών Βιβλιοθηκών με τη χρήση της αστυνομικής τους ταυτότητας. Τα παιδιά δανείζονται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους ή των δασκάλων τους.
Για τον Μάρτιο του 2012, το πρόγραμμα επισκέψεων έχει ως εξής: