Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ολόκληρο το κείμενο του Eurogroup για τη χθεσινή συμφωνία

Ποιος ξεδιάντροπος μωρέ μιλάει για ξεπούλημα;;
Σωτηρία είναι, ακόμη δεν το αντιληφθήκαμε;;
Γιατί διαβάζουμε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση: 
 “Χαιρετίζουμε επίσης….την παροχή εγγυήσεων από τους ηγέτες των δύο κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος και μετά τις προσεχείς γενικές εκλογές“.
….”Καλούμε ως εκ τούτου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει σημαντικά την Ομάδα Δράσης της για την Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα μέσω μιας ενισχυμένης και μόνιμης παρουσίας της στην Ελλάδα“….
“….ισχυρότερη επιτόπια εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή και συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.” 

Το κείμενο – ανακοίνωση του Eurogroup για τη χθεσινή συμφωνία (που επετεύχθη τα ξημερώματα της Τρίτης 21/02/2012) είναι το ακόλουθο: 
«Το Eurogroup χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το πακέτο μέτρων που αποτελούν τη βάση για το διάδοχο πρόγραμμα. Χαιρετίζουμε επίσης την έγκριση του πακέτου μέτρων από το ελληνικό κοινοβούλιο, την περικοπή επιπλέον 325 εκατομμυρίων ευρώ σε δομικές δαπάνες προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό για το 2012, και την παροχή εγγυήσεων από τους ηγέτες των δύο κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος και μετά τις προσεχείς γενικές εκλογές.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ώστε να…
τεθούν εκ νέου τα δημόσια οικονομικά και γενικότερα η οικονομία της Ελλάδας σε βιώσιμο δρόμο και ως εκ τούτου ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη συνολικά.


Το Eurogroup έχει πλήρη επίγνωση των σημαντικών προσπαθειών που έχουν ήδη γίνει από τους έλληνες πολίτες, παράλληλα όμως υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες από την ελληνική κοινωνία προκειμένου να επιστρέψει η οικονομία σε έναν δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους και η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι οι κύριοι στόχοι του νέου προγράμματος. Η επιτυχία του εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την πλήρη εφαρμογή του εκ μέρους της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα πρέπει να επιτύχει τους φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους δημοσιονομικής εξυγίανσης ώστε να επιστρέψει σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα από το 2013, να φέρει εις πέρας όλα τα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων και να εφαρμόσει τη γενναία ατζέντα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για τον σκοπό αυτό, κρίνουμε απαραίτητη μια περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Ελλάδας. Καλούμε ως εκ τούτου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει σημαντικά την Ομάδα Δράσης της για την Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα μέσω μιας ενισχυμένης και μόνιμης παρουσίας της στην Ελλάδα, για την καλύτερη παροχή και τον συντονισμό της τεχνικής βοήθειας. Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι έτοιμα να παράσχουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην Ομάδα Δράσης. Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης την ισχυρότερη επιτόπια εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή και συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να βοηθηθεί η Τρόικα στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μέτρων που θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση, διασφαλίζοντας ως εκ τούτου την έγκαιρη και πλήρη υλοποίηση του προγράμματος.

Το Eurogroup καλωσορίζει επίσης την πρόθεση της Ελλάδας να δημιουργήσει ένα μηχανισμό, ο οποίος θα επιτρέπει να παρακολουθείται καλύτερα ο επίσημος δανεισμός και τα κεφάλαια που δημιουργούνται στο εσωτερικό και προορίζονται για την εξυπηρέτηση του χρέους της Ελλάδας, καταβάλλοντας, υπό την παρακολούθηση της τρόικας, ένα ποσό που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση του χρέους του επόμενου τριμήνου απ’ ευθείας σ’ ένα χωριστό λογαριασμό. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup καλωσορίζει την πρόθεση των ελληνικών αρχών να εισαγάγουν μέσα στους δύο επόμενους μήνες στο ελληνικό νομικό πλαίσιο μια πρόβλεψη που θα διασφαλίζει ότι θα δίνεται προτεραιότητα στις πληρωμές εξυπηρέτησης του χρέους. Αυτή η πρόβλεψη θα περιληφθεί το συντομότερο δυνατό στο ελληνικό σύνταγμα.

Το Eurogroup αποδέχεται τη συνεννόηση που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ελληνικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα στους γενικούς όρους της προσφοράς ανταλλαγής για το PSI, που καλύπτει όλους τους κατόχους ομολόγων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η συνεννόηση προβλέπει ένα ονομαστικό κούρεμα που αντιστοιχεί σε 53,5%. Το Eurogroup θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί μια κατάλληλη βάση για να καλέσει για την ανταλλαγή τους κατόχους ομολόγων της ελληνικής κυβέρνησης (PSI). Μια επιτυχημένη επιχείρηση PSI είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επόμενο πρόγραμμα. Το Eurogroup προσβλέπει σε μια υψηλή συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών στην ανταλλαγή του χρέους, η οποία θα προσφέρει μια σημαντική θετική συμβολή στη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας.

Το Eurogroup θεωρεί πως τα απαραίτητα στοιχεία υπάρχουν τώρα ώστε τα Κράτη Μέλη να φέρουν σε πέρας τις σχετικές εθνικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν στο ΕΤΧΣ να προβλέψει (i) ένα πρόγραμμα επαναγοράς των ελληνικών εμπορεύσιμων ομολόγων για τις επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, (ii) τη συμβολή της περιοχής του ευρώ στην άσκηση του PSI, (iii) την εξόφληση του τόκου που θα προκύψει από τα ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης και (iv) τη συνεχιζόμενη (μετά το PSI) χρηματοδότηση για το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής, περιλαμβανομένης της απαραίτητης χρηματοδότησης για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών σε περίπτωση ανησυχιών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το Eurogroup σημειώνει ότι τα ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης που κατέχει το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές τράπεζες), τα κατέχει για λόγους δημόσιας πολιτικής. Το Eurogroup σημειώνει ότι το εισόδημα που δημιουργείται από τα ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης που κατέχει το Ευρωσύστημα θα συμβάλλει στο κέρδος της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Το κέρδος της ΕΚΤ θα διανεμηθεί στις εθνικές κεντρικές τράπεζες, σύμφωνα με τους κανονισμούς διανομής κέρδους του καταστατικού της ΕΚΤ. Τα κέρδη των εθνικών κεντρικών τραπεζών θα δοθούν στα κράτη μέλη της περιοχής του ευρώ συμφώνως προς τους κανονισμούς διανομής κερδών του καταστατικού των εθνικών κεντρικών τραπεζών.  

* Το Eurogroup συμφώνησε ότι κάποια από τα έσοδα που προέρχονται από τα κέρδη του SMP δύναται να διατεθούν από τα Κράτη Μέλη για την περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Όλα τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν σε πρόσθετη αναδρομική μείωση των επιτοκίων της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης έτσι ώστε το όριο να φτάσει στις 150 μονάδες βάσης. Δεν θα υπάρξει πρόσθετη αποζημίωση για υψηλότερα κόστη χρηματοδότησης. Αυτό θα μειώσει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 2,8 μονάδες το 2020 και θα μειώσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ στην περίοδο του προγράμματος. Οι εθνικές διαδικασίες για την επικύρωση αυτής της τροποποίησης στην Ελληνική Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

* Επιπλέον, οι κυβερνήσεις των Κρατών Μελών, των οποίων οι κεντρικές τράπεζες κατέχουν ελληνικά ομόλογα στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, δεσμεύονται να διαθέσουν στην Ελλάδα ένα ποσό ίσο με κάθε μελλοντικό έσοδο που θα εισρεύσει στην κεντρική τράπεζα από αυτό το χαρτοφυλάκιο έως το 2020. Αυτές οι εισροές εσόδων αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του χρέους κατά 1,8 μονάδες έως το 2020 ενώ εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατά 1,8 δισ. ευρώ.

Οι αντίστοιχες συνεισφορές από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα θα εξασφαλίσουν ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα ακολουθήσει καθοδική πορεία φτάνοντας το 120,5% έως το 2020. Σε αυτή τη βάση, το Eurogroup διαβεβαιώνει ότι τα Κράτη Μέλη της ζώνης του ευρώ είναι έτοιμα να εξασφαλίσουν, μέσω του EFSF και με την προσδοκία ότι το ΔΝΤ θα συμβάλει σημαντικά, πρόσθετο επίσημο πρόγραμμα άνω του ποσού των 130 δισ. ευρώ έως το 2014.

Εννοείται ότι η εκταμίευση των δόσεων του PSI και η τελική απόφαση έγκρισης των εγγυήσεων για το δεύτερο πρόγραμμα εξαρτώνται από την επιτυχή τήρηση της συμφωνίας του PSI και την επιβεβαίωση του Eurogroup βάσει της αποτίμησης της Τρόικας της υλοποίησης από την Ελλάδα όσων έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως. Ο δημόσιος τομέας θα αποφασίσει για το ακριβές ποσό της χρηματικής βοήθειας που θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος στις αρχές Μαρτίου οπότε τα αποτελέσματα του PSI θα είναι γνωστά και οι προβλεπόμενες δράσεις θα έχουν υλοποιηθεί.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να παράσχουμε την κατάλληλη υποστήριξη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πέραν αυτού έως ότου η Ελλάδα επανακτήσει την είσοδό της στις αγορές, υπό τον όρο ότι η Ελλάδα θα ανταποκριθεί πλήρως τις απαιτήσεις και τους στόχους του διορθωτικού προγράμματος».