Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκίνησε το PSI

Αναρτήθηκε η δημόσια προσφορά για το PSI σε ειδικό δικτυακό για τον σκοπό αυτό τόπο χθες Παρασκευή.
η αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΥΠΟΙΚ για το PSI
Η διαδικασία θα προχωρήσει όπως περιγράφεται στη δημόσια προσφορά εάν η συμμετοχή κυμανθεί τουλάχιστον στο 90%. Στην περίπτωση που η συμμετοχή βρίσκεται μεταξύ 75% και 90%, η Ελλάδα θα διαβουλευτεί με τους δανειστές του επίσημου τομέα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Εάν το ποσοστό της συμμετοχής δεν φτάσει στο 75%, η διαδικασία δεν θα γίνει.
Η προσφορά προβλέπει πως το 53,5% του αρχικού ποσού θα διαγραφεί, το 31,5% του αρχικού ποσού…
θα ανταλλαγεί με 20 νέα ελληνικά ομόλογα με λήξη από 11 έως 30 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 15% θα είναι τίτλοι βραχυχρόνιας (διετούς) λήξης που θα εκδοθούν από το EFSF.

Ακόμη, στους ιδιώτες πιστωτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία θα δοθούν εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που θα συνδέονται με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Την ημέρα διακανονισμού του PSI το ελληνικό δημόσιο θα παραδώσει στους πιστωτές έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας του EFSF ως αντάλλαγμα για τους μη αποπληρωθέντες τόκους έως και τις 24 Φεβρουαρίου 2012 στα ομόλογα που θα ανταλλαχθούν. 

Τα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τις 12 Μαρτίου.