Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Με 2.197.000 ευρώ η αγορά της ΕΛΒΙΖ από την ΕΥΡΩΦΑΡΜ

Σχετικά με τις πωλήσεις των εταιριών ΣΕΚΑΠ και ΕΛΒΙΖ, η Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε τα εξής:
Σε συνέχεια της από 17.2.2012 ανακοίνωσης σχετικά με την πώληση των συμμετοχών της ATEbank στις εταιρίες ΣΕΚΑΠ Α.Ε. και ΕΛΒΙΖ Α.Ε. ανακοινώνεται και με την επιφύλαξη της υπογραφής των τελικών συμβατικών κειμένων ότι το συνολικό τίμημα για τον όμιλο της ATEbank ανέρχεται σε:
α. για την πώληση του 50,36% των μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. σε € 25.414.532,45 (αξία μετοχών, επιστροφή προκαταβολής έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβανόμενα μη διαγραφέντα δάνεια), με βάση την από 15.2.2012 τελική προσφορά της Bommidala Enterprises Ltd, η οποία και έγινε δεκτή από την Τράπεζα.
Επίσης, μεταξύ των όρων ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την πώληση των μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., περιλαμβάνεται η εφάπαξ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά από τον Επενδυτή κατά το ποσό των € 30 εκ.
β. για την πώληση του 99,98% των μετοχών της ΕΛΒΙΖ Α.Ε. σε € 2.197.000 (αξία μετοχών και αναλαμβανόμενα δάνεια), με βάση την από 16.2.2012 τελική προσφορά της ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. η οποία και έγινε δεκτή από την Τράπεζα.