Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μαθηματικά τρίτης δημοτικού…

Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αποτυπώνει τον αγώνα που έγινε
για να σωθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός: