Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Καυσόξυλα: τι πρέπει τελικά να υπολογίσουμε;

Εκεί που τόσα χρόνια είχαμε συνηθίσει να συναλλασόμαστε στη λιανική αγορά των καυσόξυλων σε τόνους, ξαφνικά – και εν μέσω έλλειψης ξυλείας – βλέπουμε να εμφανίζεται το κυβικό.
Ρωτήσαμε λοιπόν κάποιους ειδικότερους ημών για το θέμα των καυσόξυλων.
Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το κυβικό μετράει όγκο και το κιλό βάρος. Οπότε η μετατροπή είναι μεν απλή αλλά καθορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες, ειδικά δε όταν πρόκειται για ξύλο οι παράγοντες αυτοί αυξάνονται σε αριθμό.
 Ενδεικτικά λοιπόν (και όχι περιοριστικά) οι παράγοντες αυτοί είναι: το είδος της ξυλείας, η πυκνότητά της, το πόσο στεγνό είναι το ξύλο κλπ κλπ.
Τα πιο διαδεδομένα είδη καυσόξυλου στη χώρα είναι η δρυς και η οξιά, με τη μέση πυκνότητα και των δυο αυτών ειδών ξύλου να κυμαίνεται μεταξύ 0,59 και 0,77 ανάλογα με τις συνθήκες.
Αν προσπαθήσουμε να βρούμε μια ενδεικτική τιμή αναφοράς, τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε περίπου στα 680 kg/κυβικό κατά μέσο όρο. Οπότε μετά πρέπει να κάνουμε έναν ακόμη υπολογισμό, αφού πιθανόν η τιμή που θα μας δοθεί θα είναι για 1 κυβικό.