Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 7η, 2012)

Διάσελο (το) (λαϊκ.)
1. το μονοπάτι που αποτελεί δίοδο μεταξύ βουνών ΣΥΝ. κλεισούρα, δερβένι
2. (μτφ-λογοτ.) το μεταίχμιο: “στης Ιστορίας το ~ όρθιος ο γυιος πολέμαγε” (Ν. Βρεττάκος)
[ΕΤΥΜ. < δια + -σελο < σελί < μεσν. σελίον, υποκ. του σέλα].
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, β’ έκδοση, γ’ ανατύπωση 2006, σελίδα 492