Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 6η, 2012)

Επιτροπεία (η)
[αρχ.] {επιτροπειών} ΝΟΜ. η ανάθεση της διαχείρησης της περιουσίας ανηλίκων, αρρώστων και γενικά προσώπων ανίκανων για δικαιοπραξία σε άλλους
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, β’ έκδοση, γ’ ανατύπωση 2006, σελίδα 661