Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ΕΚΤ δεν θα αποδέχεται προσωρινά τα ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο ή είναι εγγυημένα απ’ αυτό

Μη αποδεκτά θα είναι τα ελληνικά ομόλογα εξαιτίας της υποβάθμισης που “έφαγε” η ελληνική οικονομία από την Standard & Poor’s στην κατηγορία SD (selective default), κατηγορία που ισοδυναμεί με επιλεκτική χρεοκοπία.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αποδέχεται προσωρινά τα ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο ή είναι εγγυημένα απ’ αυτό.
Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της Ελλάδας λόγω της έναρξης της διαδικασίας του PSI, σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η ΕΚΤ.
Δηλαδή, όπως είναι σαφές εδώ και πολύ καιρό, καθώς η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας υποβαθμίστηκε στην κατηγορία της «επιλεκτικής» ή «περιορισμένης χρεοκοπίας».