Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Από 10 έως 28 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις συμμετοχής (ή μη συμμετοχής) στις φετεινές πανελλαδικές εξετάσεις

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η διαδικασία  θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.
Φέτος, η διαδικασία θα είναι ενιαία για Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δε θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση. 
Τις ίδιες ημερομηνίες, θα υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι μαθητές της Γ’ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά επιθυμούν μόνο να αποκτήσουν το απολυτήριό τους με ενδοσχολικές εξετάσεις. 
Στις 18 Μαΐου ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των στοιχείων των υποψηφίων από τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια προς τα οικεία εξεταστικά κέντρα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις.