Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αναγνωρίστηκε σωματείο που ιδρύθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών για τη διαγραφή του χρέους

Η ακύρωση και η διαγραφή χωρίς όρους του ελληνικού χρέους αποτελεί τον σκοπό του Σωματείου με την επωνυμία «Η Σεισάχθεια», το καταστατικό κείμενο του οποίου αναγνωρίστηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η Κίνηση στοχεύει να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές από ευρωπαίους πολίτες, προκειμένου κατ΄εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβώνας να δρομολογηθούν -όπως λένε – οι διαδικασίες ψήφισης νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακύρωση του χρέους όταν η καταβολή του περιορίζει την κυριαρχία του κράτους και στερεί τον πληθυσμό από βασικά ανθρώπινα αγαθά.