Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υποβάθμισαν 9 χώρες της Ευρωζώνης

Καμιά ανησυχία για την Ελλάδα – 
εμείς έχουμε ήδη πιάσει πάτο!!!
Ο …”οίκος” αναφέρει πως αυτά που έχουν κάνει οι ηγεσίες στην Ευρώπη δεν αρκούν.
Και έχουν δίκιο: οι άνθρωποι είναι άχρηστοι, αντί να τους στείλουν στον αγύριστο κάθονται και αποδέχονται τα παιχνίδια τους!!!!
Ο οίκος Standard & Poor’s υποβάθμισε συνολικώς σήμερα την πιστοληπτική ικανότητα εννέα κρατών της ευρωζώνης. 
Η Επιτροπή της ΕΕ, τα μεσάνυχτα με έκτακτο ανακοινωθέν της μιλά, αναφερομένη στην κίνηση του S&P, για «παραλογισμό». 
Η πιστοληπτική ικανότητα των Γαλλίας-Αυστρίας αξιολογείται πλέον μια βαθμίδα χαμηλότερα, στο ΑΑ+. Δύο βαθμίδες χαμηλότερα αξιολογείται, όμως, η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. 
Ο οίκος θεωρεί ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων «ίσως δεν αρκούν για την πλήρη αντιμετώπιση των συστημικών πιέσεων στην ευρωζώνη», δηλαδή τις συνθήκες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το κλίμα για τα ομόλογα χωρών της ευρωζώνης στις αγορές κεφαλαίου, την επιδείνωση των προοπτικών για ανάπτυξη αλλά και την «ανοικτή και παρατεταμένη διάσταση απόψεων στις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων».