Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το ‘ριξαν στο μπαρμπούτι

Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν το ένα παράνομο καζίνο μετά το άλλο και φαίνεται ότι ο εκτός νομιμότητας τζόγος είναι ο μόνος που ανθεί σε μια χώρα που γνωρίζει τρομα­κτική οικονομική επιβράδυνση. 
Ο τζί­ρος τους καταγράφεται στο 50% στο σύνολο που πραγματοποιούν τα τυχε­ρά παιχνίδια στη χώρα μας. Η κατά­σταση, η οποία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, πλήττει, πέραν των κρατικών εσόδων, τους τζίρους των νομίμως λει­τουργούντων και νομίμως φορολογου­μένων καζίνων.
Ειδικά τις μέρες των εορτών πληρο­φορίες υποστηρίζουν ότι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι παράνομες λέσχες και τα εκτός νόμου καζίνα, κα­θώς αυτό το διάστημα πραγματοποιεί­ται το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου. O νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτεί­ας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Ευγένι­ος Γιαννακόπουλος προσδιόρισε στα 7 δισ. ευρώ τα έσοδα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον παράνομο τζόγο, χρήματα από τα οποία το ελλη­νικό Δημόσιο δεν εισπράττει τίποτα.
Όπως είπε πρόσφατα στη Βουλή,….