Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το πρόγραμμα επισκέψεων της κινητής βιβλιοθήκης στα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Παρακάτω δείτε το πρόγραμμα επισκέψεων της κινητής βιβλιοθήκης Βέροιας στα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Αφορά το μήνα Ιανουάριο.
Με την κινητή βιβλιοθήκη και με το πρόγραμμα θα ασχοληθούμε σε μελλοντική μας ανάρτηση στην “Περισκόπηση”.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου
2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης: 08.15-11.00
Δημοτικό Σχολείο Αγκαθιάς: 11.45-13.30

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου
Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου: 08.15-10.30
Δημοτικό Σχολείο Λουτρού: 11.45-13.00

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου
Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου: 09.00-11.00
Δημοτικό Σχολείο Κορυφής: 11.15-13.30

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου
Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου: 08.30-10.00
Δημοτικό Σχολείο Πρασινάδας: 10.15-11.15
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων: 11.15-13.30