Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας συμμετέχει στο προγραμμα Comenius

Το πρόγραμμα COMENIUS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ενισχύει τις διακρατικές συμπράξεις σχολικών ιδρυμάτων.  
Το Σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα COMENIUS σε κοινές δράσεις με σχολεία από την  Ισπανία, Τουρκία, Λιθουανία, Σλοβακία και Πολωνία, με θέμα: «Βρεχόμαστε από την ίδια βροχή και ζεσταινόμαστε από τον ίδιο ήλιο». 
Στις επισκέψεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος το Σχολείο μας θα υποδεχτεί 20 εκπαιδευτικούς από τις παραπάνω χώρες από 25 έως 29 Ιανουαρίου 2012.
 

Θα προσπαθήσουμε μαζί με τους συναδέλφους των άλλων χωρών:
– Να διαδώσουμε και να αυξήσουμε τη γνώση των μαθητών, των δασκάλων και της τοπικής κοινωνίας για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
– Να καθιερώσουμε τη συνείδηση για τη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
– Να χτίσουμε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα βασισμένο στη συνεργατική δουλειά των μαθητών, των δασκάλων και των τοπικών κοινωνιών από διαφορετικές χώρες.
– Να παρουσιάσουμε τους πολιτισμούς μας.
– Να αναπτύξουμε δεξιότητες για να νικήσουμε τις προκαταλήψεις.
– Να αποδεχτούμε ή να ανεχτούμε τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα αυτούς που η συμπεριφορά τους και οι απόψεις τους είναι διαφορετικές από τις δικές μας.
– Να προάγουμε τη συμμετοχή των μαθητών που μειονεκτούν για γεωγραφικούς, κοινωνικο-οικονομικούς ή άλλους λόγους.
– Να γνωρίσουμε τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ώστε να τους βοηθήσουμε στον αγώνα τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής τους.
– Να κάνουμε νέους φίλους από άλλες χώρες.
 
Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα σιωπηλό δώρο μιας χώρας προς τις άλλες χώρες. 
Η πολιτισμική ανοχή είναι μια σχέση χρέους, η οποία συνδυάζει την ομορφιά της μοιρασιάς, της κατανόησης, της αγάπης και του σεβασμού ανάμεσα σε ανθρώπους και χώρες. 
Εκτιμώντας τις ομοιότητες και σεβόμενοι τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και των χωρών πολεμάμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία και στοχεύουμε σε μια πραγματικά διεθνή προοπτική: την παγκόσμια Ειρήνη…