Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας για εκλογή προέδρου και γραμματέα.

Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα θα γίνει τελικά η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η εκλογή του Γραμματέα του Σώματος (αφού ο Θαν. Τσιάπλας έχει παραιτηθεί και ο Γ. Σπυρίδης ορκίστηκε σήμερα – σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση)
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση του Προέδρου Γ. Γκιουρτζή (ο οποίος παραμένει Πρόεδρος μέχρι την εκλογή του αντικαταστάτη του, αφού η παραίτηση του θα πρέπει επί της ουσίας να υποβληθεί στο ΔΣ) έχει ώς εξής:
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 54, 55, 64 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης», β) την από 30-12-2011 επιστολή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, γ) την από 09-01-2012 δήλωση παραίτησης του κ. Τσιάπλα Αθανασίου, δ) την υπ’ αριθ. 02/1149/12-01-2012 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου Τσιάπλα Αθανασίου του Νικολάου», και ε) το υπ’ αριθ. 1200/13-01-2012 πρακτικό ορκωμοσίας του Σπυρίδη Γεωργίου του Νεοκλή,
σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 18-01-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή ή μη παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.