Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (και) για το αποχετευτικό δίκτυο Πλατέος

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στις 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 158, παρ. 3, παρ. 4 & παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 
  2. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 (ομάδα 02.80.81).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με σύστημα αναρρόφησης (VACUUM) και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πλατέος Δήμου Πλατέος (Α.Μ. 84/2011). 
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με σύστημα αναρρόφησης (VACUUM) και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πλατέος Δήμου Πλατέος» προϋπολογισμού 9.328.094,00 € με Φ.Π.Α.

Μία απάντηση στο “Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (και) για το αποχετευτικό δίκτυο Πλατέος”

Λίγη τσίπα? λίγη ντροπή? λίγο σεβασμό στον πολίτη? λίγο σεβασμό, λίγο σεβασμό, όχι άλλη κοροϊδία, δεν θα περάση έτσιστα μουλοχτά αυτή η περίπτωση!!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.