Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Π.Ε. Ημαθίας: ορισμός Ζώνης Περιστολής για το έντομο καραντίνας Diabrotica Virgifera στην καλλιέργεια του αραβοσίτου

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, ορίζεται ζώνη περιστολής για τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diabrotica Virgifera Le Conte στο καλαμπόκι, από τις προσβεβλημένες (μολυσμένες) ζώνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Θες/νίκης & Πιερίας στην απαλλαγμένη από τον οργανισμό Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
Η ζώνη Περιστολής ορίζεται ως εξής:
1. Δυτικά από την κοίτη της τάφρου 66 έως το σημείο που τέμνεται με την Εγνατία οδό.
2. Νότια της Εγνατίας οδού έως τον ορεινό όγκο των Πιερίων και τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.
3. Ανατολικά από τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Θες/νίκης.
4. Βόρεια από τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
 
Εντός της ζώνης λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
– Οργανώνεται αμειψισπορά, ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος αναπτύσσεται μία φορά, ή
– Η αμειψισπορά εφαρμόζεται κατά τρόπο, ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών υπό ορισμένες προϋποθέσεις ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται δύο φορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας Μητροπόλεως 44, στο τηλ: 2331350152 κ. Κων/νος Μπέης και Κων/νος Μπονάνος.