Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 2.1 «Προστασία των Ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών»

Η Π.Ε. Ημαθίας μας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Γεν. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Ερευνας, Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος – Τμήμα Β΄), ανακοινώνει ότι:
Για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και συγκεκριμένα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης παρατείνεται από 30-12-2011 σε 30-01-2012. 
Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την  υποβολή πλήρως συμπληρωμένης αίτησης ενίσχυσης, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.).